Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biologicko - Přírodovědná charakteristika

 

  • Úvod:

Ačkoliv flóra okolních Krušných hor byla v minulých letech velmi zničena následky těžby a průmyslu v podhůří, lesy a rostliny na Bouřňáku toto období přežily bez následků. Zatímco v okolí se ještě vyskytují takzvané holiny, zde rostou krásné a nepoškozené buky a smrky a vyskytují se zde i jiné zajímavé rostliny.

 

  • Rostlinstvo:

Území, které jsme si vybrali, je nejčastěji tvořeno lesním porostem, loukami a na některých místech se vyskytují i mokřady. Přímo na vrcholku hory se nachází úzký pruh dvě stě let starého bukového porostu. Pod vlivem těžkých přírodních podmínek dochází ke zpomalení růstu a vzniku zakrslých růstových forem jinak typických pro vyšší nadmořskou výšku. Dále je zde v hojném počtu zastoupen smrk ztepilý a bříza bělokorá. Ze zdejších bylin stojí za zmínku mléčivec alpský patřící mezi vzácnější druhy bylin vyžadující další pozornost (tento druh je však na toto místo zavlečený). Z místních lučních květin je nutno zdůraznit ohroženou prhu arniku a pro Krušné hory typický koprník štětinovitý.

 

  • Živočistvo:

V okolí našeho území žije především lesní zvěř (prase divoké, srnec obecný, jelen lesní). Zdejší lesy obývá toto ptactvo: žluna šedá, holub doupňák a strakapoud velký. V hojném počtu se zde také vyskytuje silně ohrožený slepýš křehký. Podle zdejších informačních tabulí se v blízkosti vystavěných větrných elektráren nachází chráněný biotop tetřívka obecného.

 

  • Závěrem:

V povědomí většiny lidí žijící v České republice jsou Krušné hory poškozené a smutně vyhlížející místo. V posledních dvaceti letech se však mnohé změnilo a mohou nabídnout také krásnou a čistou přírodu.
  • Zdoj:

http://cs.wikipedia.org

Informační tabule Ústeckého kraje

http://www.botany.cz